Llythyr oddi wrth J.O., Meifod, Ddôl Goch, Bethesda at Ifor Williams

Scope and Content

Llongyfarch Ifor Williams ar gael ei ddewis yn FBA.