Llythyr oddi wrth John Davies, Garthgarmon, 95 Heath Park Avenue, Caerdydd at Ifor Williams

Scope and Content

Buasai'n fraint cael sgwrs ag ef rhywdro yng Nghaerdydd. Mae wedi bod yn amheus o'r honiadau a wneir ynghylch y Latin Tradition.