Llythyr oddi wrth G. Pari Huws, Brithdir, Abergele Road, Old Colwyn at Ifor Williams

Scope and Content

Diolch am ei sgyrsiau. Sôn am dafodiaeth 'Stiniog.