Llythyr oddi wrth W. Phillips, Cenarth, Garth Rd., Bangor at Ifor Williams

Scope and Content

Fel golygydd cyfwaith "Cymdeithas Ty Haf", y Rhos, mae'n diolch am ei feirniadaeth deg.