Llythyr oddi wrth John Roberts, Presbyterian Alliance, Cardiff at Ifor Williams

Scope and Content

Diolch, ar ran y Pwyllgor am gymorth Ifor Williams. Am argraffu'r dystiolaeth