Llythyr oddi wrth Bedwyr Lewis Jones, Brogynin, Lon Refail, Llanfairpwll at Ifor Williams

Scope and Content

Mae'n amgau ysgrif ar "Ddrych y Prif Oesoedd" i'w hystyried ar gyfer Y Traethodydd.