Llythyr oddi wrth William Davies, Penlon, Talybont, Ceredigion at Ifor Williams

Scope and Content

Gofyn am esboniad o linellau mewn hen benillion a rhai geiriau.