Llythyr oddi wrth Elfed Jones, Ysgol Fodern Llandudno at Ifor Williams

Scope and Content

Beth yw ystyr Bitfel ?