Llythyr oddi wrth Bob [R. Williams Parry], Bethesda at Ifor Williams

Scope and Content

Wedi straenio muscle yn ei gefn wrth geisio cychwyn y car. Dyna paham na ddaeth i'r gwaith