Llythyr oddi wrth Ellis Davies, Craig Wen, Caernarfon at Ifor Williams

Scope and Content

Mae'n ei longyfarch ar ei anrhydedd newydd. Da ganddo fod pigion y deyrnas yn gwerthfawrogi ei waith.