Llythyr oddi wrth R.R. Evans, 5 King George V Drive, Cardiff at Ifor Williams

Scope and Content

Daeth ysgrif i law.