Llythyr oddi wrth John R. Jones, 64 Eaton Crescent, Swansea at Ifor Williams

Scope and Content

Mae'n amgáu llythyr Haydn. Mae'n poeni fwyaf am Frank Price Jones. A anfonodd ei erthygl o gwbl ? Credai fod gobaith Haydn o weld ei erthygl yn Y Traethodydd wedi diffoddi.