Llythyr oddi wrth R. Gwylfa Roberts, Llanelli at Ifor Williams

Scope and Content

Anfon arian am "Dafydd". Diddorol yw'r ddadl am Forfudd