Llythyr oddi wrth M.E. Jones, Glan Aber, Llanfechell at Ifor Williams

Scope and Content

Holi am gael argraffu ei thraethawd ar hanes hen eglwysi Môn a'u Mynwentydd.