Llythyr oddi wrth Mrs Elizabeth T. Jones, 3 Edge Hill, Garth [gwraig Llew Tegid] at Ifor Williams

Scope and Content

Ysgrifennu i'w longyfarch ar gael Medal y Cymmrodorion. Clywodd oddi wrth Llewelyn ar ôl y cyfarfod. Buasai wedi hoffi gwrando ar Ifor Williams am oriau.