Llythyr oddi wrth W.J. Gruffydd, Coleg Prifathrofaol Deheudir Cymru a Mynwy at Ifor Williams

Scope and Content

Da iawn ar Ododdin. Ni fuom erioed fel cenedl mewn gwaeth cyflwr. Beth am y Macwyaid. Cofion at R. Williams-Parry