Llythyr oddi wrth E. Louis Jones, Rhosydd, Wrecsam at Ifor Williams

Scope and Content

Mae'n diolch am ei lythyr ac yn amgau copi o lythyr Mr Coldstream a'i ateb iddo. Mae'n ofni bod angen cyfieithiad o'r golofn gyntaf.