Llythyr oddi wrth Edward Bachellery, 160 Boulevard Pereire, Paris at Ifor Williams

Scope and Content

Mae wedi gorfod rhoi ei amser i gyd bron i astudio llenyddiaeth Seisnig a mynd yn athro Saesneg mewn ysgol ganolradd yn Ffrainc, ond mae ei holl fryd ar astudio Celteg.

Er ei briodas, Cymraeg yw iaith y cartref.

Mae wedi dechrau dau draethawd o dan gyfarwyddiad Mr Vendryes. Un ar bwnc Hen Wyddeleg a'r llall ar Gymraeg Canol.

A oes modd iddo ddod i'r Brifysgol i weithio yn ystod y gwyliau i'r ystafell ymchwil Gelteg?