Llythyr oddi wrth Owen Jones, 38 Pennant, Llangefni at Ifor Williams

Scope and Content

Diolch am yr eglurhad o "Dyrnfol". Beth yw ystyr "Narith"?