Llythyr oddi wrth Einion Evans, Y Cymro, Wrecsam at Ifor Williams

Scope and Content

Mae wedi ymgymeryd â'r gwaith o fod yn olygydd ac yn rheolwr Y Cymro. Mae'n gofyn am adolygiad o lyfr amgaeëdig