Llythyr oddi wrth W.J., Bryn Elwydd, Machynlleth at Ifor Williams

Scope and Content

Enw fferm yn Nyffryn Ardudwy yw "Carleg Isaf". Beth yw ystyr Carleg ?