Llythyr oddi wrth T.J. Morgan, 16 Tyla Teg, Heol Isaf, Radyr at Ifor Williams

Scope and Content

Mae'n ddrwg ganddo na all ddod i gyfarfod yr AB. Nid yw'n ffarwelio ag ysgolheictod wrth fynd i'r swydd newydd. Mae newydd gwplau'r mynegai i'r treigladau. Gofyn a yw Ifor Williams eisiau adolygu llyfr Jarman yn Y Llenor