Llythyrau oddi wrth Henry Lewis, Abertawe at Ifor Williams

Scope and Content

Beti yn mwynhau ei gwaith yng Nghaerdydd.

Wedi cael gwahoddiad i draddodi darlith Syr J Rh.

W. J. Gruffydd wedi cael "op". Sôn am destun Ding[estow]. Anfon scriptiau at Ifor Williams gan mai ef yw'r modderadur.

T. H. Parry-Williams ac Amy Thomas y Barri yn priodi.

Henry Lewis yn dod i'r Gogledd i bregethu yn yr Ysgol Haf.

Wedi rhoi testun darlith i Kenyon - "The Sentence in Welsh".

Sôn am gynrychiolydd i'r Brifysgol. Nid oes neb tebycach na [WJ] Gruffydd i'w cadw rhag gwarth cael Saunders Lewis yn gynrychiolydd.