Llythyr oddi wrth Ifan ab Owen Edwards, Neuadd Wen, Llanuwchllyn, Meirion at Ifor Williams

Scope and Content

Mae'n gofyn am ei gymorth yn enw llên a gwlad. Mae ganddo gynllun neu ddau i ehangu cylchrediad llyfrau Cymraeg. Y cynllun cyntaf yw codi Urdd y Cyni. Mae am gyhoeddi'r Apêl yng Nghymru fis Mawrth. Mae'n ysgrifennu at Prof. W. J. Gruffudd ac at Prof. Gwynn Jones. A fuasai yn cymryd diddordeb yn yr Urdd ym Mangor ? Buasai'n ddiolchgar pe bai'n gallu hyrwyddo'r mudiad. Hefyd mae am ddod a'r llenor gwlad a'r llenor coleg ynghyd a'u cael i gyd-ysgrifennu i'r Cymru. A fuasai rhyw rai o lenorion coleg Bangor yn ei helpu ?

Yn amgaeëdig :

Dalennau teipiedig dan y teitlau "Apêl ar ddydd Gwyl Dewi 1921" a "Yr Urdd" lle'r amlinellir amcanion Ifan ab Owen Edwards wrth ffurfio'r mudiad.