Llythyr oddi wrth J.J. Evans, Abergwaun at Ifor Williams

Scope and Content

Diolch am y cyngor. Fe a ati i gymhennu'r traethawd. Mae'n darllen "Chwedlau Odo" gyda Dosbarth 6 yn yr ysgol. Mae'n gwneud rhai sylwadau.