Llythyr oddi wrth R.J. Rowland, 125 Harrowby Street, Liverpool at Ifor Williams

Scope and Content

Nid oedd yn fwriad ganddo beri loes a thramgwydd i Ifor Williams yn y Darian