Llythyr oddi wrth Myfanwy, Mount Royal, Marble Arch, London W1 at Ifor Williams

Scope and Content

Diolch am ei gydymdeimlad. O.C. wedi mynd yn hollol annisgwyliadwy. Llywelyn yn cwyno. Mae ef a Blodwen bellach yn American Citizens