Llythyr oddi wrth Betty Howell, 6 St John's Court, Oakfield Road, Newport at Ifor Williams

Scope and Content

Mae'n ysgrifennu ar ran Cymdeithas Gymraeg Prifysgol Llundain i ofyn am yr anrhydedd o gael Ifor Williams yn un o Is-lywyddion y Gymdeithas am dymor arall.