Llythyr oddi wrth E. Tegla Davies, Bryn Llinos, Victoria Drive, Bangor at Ifor Williams

Scope and Content

Trafod llun a dderbyniodd. Cymryd arno nad yw'n gwybod pwy yw Ifor Williams