Llythyr oddi wrth J. Lloyd Humphreys, Dolawel, Blaenau Ffestiniog at Ifor Williams

Scope and Content

Tybiodd ei fod ar drywydd diddorol, sef medru cysylltu Teigil drwy Tegulae â llechfeini. Roedd na hen ffordd i gyfeiriad Bwlch-carreg-y-fran. Diddorol yw'r ddamcaniaeth am y Teilia. Am Tryfal, gwelodd syniad am "triangle" yng ngeiriadur Richards.