Llythyr oddi wrth R.T. Jenkins, 22 Lon-y-Dail, Rhiwbina, Caerdydd at Ifor Williams

Scope and Content

Wedi iddo gael llythyr IW pwysodd y Prifathro Morgan Jones arno i gynnig. Dywed mai Dodd gaiff y Gadair Hanes. Am Aberystwyth, mae'n rhoddi i mewn o'i anfodd.