Llythyr oddi wrth Ellis D. Jones, Y Fedw Arian, Talysarn, Caernarfon at Ifor Williams

Scope and Content

Diolch am y llythyr. Wedi ymgymryd rhan o'r gwaith efo "Hwyl". Holi am Idris Foster ac eraill.