Llythyr oddi wrth Annie Mary Jones, Tydu, Tregeiriog, Wrexham at Ifor Williams

Scope and Content

Mae'n diolch iddo am yr hyn a wnaeth tuag at sicrhau llwyddiant yr arholiad mewn Cymraeg etc.