Llythyr oddi wrth W.J. Gruffydd, Coleg Prifathrofaol Deheudir Cymru a Mynwy at Ifor Williams

Scope and Content

Dyma ddwy gan y Macwyiaid i'w rhoi yn Y Brython neu rywle. Caiff eu dangos i Morris Jones ond i neb arall y tu allan i'r cylch.

Yn amgaeëdig :

2 gân