Llythyr oddi wrth G. Pari Huws, Brithdir, Abergele Road, Old Colwyn at Ifor Williams

Scope and Content

Sôn am Jac Ffynnon Elian ynghyd â hanesion eraill am Laneilian etc.