Cofnodion

Scope and Content

Pwyllgor Unedig y ddwy eisteddfod, Llanuwchllyn.

Administrative / Biographical History

Cofnodion y Pwyllgor Cyffredinol, 1918-1926, wedi i Uchelwyl y Plant ymuno gydag Eisteddfod y Llungwyn

Access Information

Mae'r casgliad hwn ar agor ar gyfer ymchwil. Mae'n bosibl y bydd mynediad i rai dogfennau wedi'i gyfyngu oherwydd deddfwriaeth Diogelu Data, bydd Archifan Gwynedd yn cynghori pan fo hyn yn wir. I gael manylion ac oriau agor, ewch i https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Trigolion/Llyfrgelloedd-ac-archifau/Archifau-a-hanes-teulu/Archifau-a-hanes-teulu.aspx.