Women's Archive of Wales/Archif Menywod Cymru: Merched y Wawr: Cofnodion Cangen Gorseionon a'r Cylch

Scope and Content

Minute books and accounts

Administrative / Biographical History

Ni wyddys dyddiad sefydlu Cangen Gorseinon a'r Cylch, ond roedd y Cangen yn sicr yn bodolu erbyn 1970 gan fod cynrychiolwyr yng nghyfarfod cyntaf Rhanbarth Gorllewin Morgannwg yn y flwyddyn hon. Y sbardun oedd Annette Thomas (bellach Hughes). Bu'r Cangen yn cwrdd yn llofft yn hen Institiwt yng Ngorseinon, ac ymhlith yr aelodau cyntaf oedd Annette Thomas, Mair Matthews, Vona Jones, Glenys Brisco-Williams, Marie Shirley, Betty Thomas, Luned Lloyd, Margaret Williams, Betty Jones, Nesta Jones, Eunice Thomas, Tesni Lloyd, Mrs Price, Keziah a Non Williams, Mary Thomas a Menai Jones. Nid yw enwau aelodau'r pwyllgorau cynnar gennym, ond yn 1971-72 y Pwyllgor oedd:

Llywydd: Margaret Williams

Ysgrifennydd: Mair Matthews

Trysorydd: Betty Jones

Cynhaliwyd y Cinio Gwyl Dewi y flwyddyn honno yng Ngwesty'r Cawdor, Llandeilo, a Harriet Lewis (Magi Post, Pobol y Cwm) oedd y siaradwraig gwadd.

Collwyd y cofnodion cynnar.

Conditions Governing Access

No restrictions

Other Finding Aids

A hard copy is available at the West Glamorgan Archive Service

Conditions Governing Use

Usual copyright regulations apply.

Appraisal Information

All records received by the West Glamorgan Archive Service have been retained

Accruals

Accruals are not expected.