Papurau T. J. Morgan,

 • This material is held at
 • Reference
   GB 210 TJMORGAN
 • Alternative Id.
   (alternative) vtls004315511
   (alternative) (WlAbNL)0000315511
 • Dates of Creation
   1862-1987 (crynhowyd [1940]-1986) /
 • Name of Creator
 • Language of Material
   Welsh English  Cymraeg, Saesneg.
 • Physical Description
   0.105 metrau ciwbig (7 bocs)
 • Location
   ARCH/MSS (GB0210)

Scope and Content

Casgliad o lythyrau a chyfansoddiadau a anfonwyd at W. J. Gruffydd a T. J. Morgan ar gyfer eu cynnwys yn Y Llenor, 1891-1988. Ceir hefyd bapurau a gasglwyd gan T. J. Morgan, sef papurau Llewellyn Llewellyn (Llywelyn Ddu o Lan Tawe), Abertawe, [c. 1880]-[c. 1924]; papurau'r Parch Ben Davies, Panteg, 1862-1964; ychydig o bapurau R. G. Berry a phapurau T. J. Morgan ar R. G. Berry, 1885-1962; a thair cyfrol o dorion papur newydd, 1850-1950.

Administrative / Biographical History

Ysgrifwr ac ysgolhaig oedd Thomas John Morgan. Fe'i ganed yn Y Glais, Abertawe yn 1907. Aeth i Goleg Prifysgol Abertawe a Choleg Prifysgol Dulyn cyn cael swydd fel darlithydd yn Adran y Gymraeg, Coleg Prifysgol Caerdydd, a threulio cyfnod fel gwas sifil yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Treuliodd ddeng mlynedd yn Gofrestrydd Prifysgol Cymru, o 1951 hyd 1961 pan benodwyd ef yn Athro'r Gymraeg yn Abertawe. Yn 1946 penodwyd T. J. Morgan yn gyd-olygydd Y Llenor, ac ef a olygodd y rhifyn olaf sef rhifyn coffa i W. J. Gruffydd, golygydd gwreiddiol Y Llenor, yn 1955. Cyhoeddodd a chyflwynodd nifer o weithiau ysgolheigaidd yn ogystal. Bu farw yn 1986.

Arrangement

Trefnwyd yn bedwar grŵp: papurau Llewellyn Llewellyn, papurau Ben Davies, casgliad R. G. Berry, a phapurau'r Llenor. Ceir hefyd un gyfres o gyfrolau amrywiol.

Access Information

Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Acquisition Information

Rhodd gan Mrs T. J. Morgan, Dr. Prys Morgan a Mr Rhodri Morgan, Abertawe, 1987; A1987/42.

Note

Ysgrifwr ac ysgolhaig oedd Thomas John Morgan. Fe'i ganed yn Y Glais, Abertawe yn 1907. Aeth i Goleg Prifysgol Abertawe a Choleg Prifysgol Dulyn cyn cael swydd fel darlithydd yn Adran y Gymraeg, Coleg Prifysgol Caerdydd, a threulio cyfnod fel gwas sifil yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Treuliodd ddeng mlynedd yn Gofrestrydd Prifysgol Cymru, o 1951 hyd 1961 pan benodwyd ef yn Athro'r Gymraeg yn Abertawe. Yn 1946 penodwyd T. J. Morgan yn gyd-olygydd Y Llenor, ac ef a olygodd y rhifyn olaf sef rhifyn coffa i W. J. Gruffydd, golygydd gwreiddiol Y Llenor, yn 1955. Cyhoeddodd a chyflwynodd nifer o weithiau ysgolheigaidd yn ogystal. Bu farw yn 1986.

Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif. Casglodd T. J. Morgan nifer o bapurau a grëwyd cyn ei eni, a cheir nodiadau gan Prys Morgan wedi marwolaeth T. J. Morgan.

Other Finding Aids

Ceir copi caled o'r rhestr yn LlGC.

Archivist's Note

Ionawr 2004.

Crëwyd gan Hywel Gwynn Williams. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r catalog: Cydymaith i Lenyddiaeth Cymru, gol. Meic Stephens (Caerdydd, 1997), Y Bywgraffiadur Cymreig hyd 1940 (Llundain, 1953), 'Llyfr Ffugenwau' (LlGC);

Conditions Governing Use

Amodau hawlfraint arferol.

Appraisal Information

Action: Cadwyd yr holl bapurau a roddwyd i'r Llyfrgell..

Custodial History

Bu papurau T. J. Morgan yn nwylo ei deulu cyn cyrraedd y Llyfrgell. Derbyniodd yr Athro Henry Lewis bapurau Llewellyn Llewellyn yn rodd (ni wyddys oddi wrth bwy) cyn iddo yntau eu rhoi yn rodd i T. J. Morgan.

Accruals

Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

Related Material

Ceir pamffledi a brynwyd gan T. J. Morgan yn LlGC. Gweler hefyd ddisgrifiadau'r grwpiau.

Additional Information

Published