'Llawlyfr Clust nodau'

Scope and Content

(catalogue of sheep ear marks): plwyfi Cerrigydrudion, Pentrefoelas, Cyffylliog, Llanfihangel Glyn Myfyr., Bylchau, Nantglyn, Llanrhaeadr, Clocaenog a Bettws Gwerfyl Goch.