Papurau'r Athro J. E. Caerwyn Williams

Scope and Content

Mae'r fonds yn cynnwys papurau, [1854 x 1999], yn ymwneud â gwahanol agweddau ar ei fywyd a'i waith, yn Athro'r Gymraeg a Gwyddeleg, yn awdur, cyfieithydd a golygydd. Ceir hefyd peth gohebiaeth a rhai papurau personol.

Arrangement

Trefnwyd yn LlGC yn dri grŵp: papurau ymchwil, [1854 x 1999]; cyhoeddiadau a darlithoedd, [1930 x 1999]; a gohebiaeth, papurau personol ac amrywiol, [1899 x 1999].

Access Information

Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Acquisition Information

Rhodd gan y ddiweddar Mrs Gwen Caerwyn Williams, Aberystwyth, gweddw'r Athro J. E. Caerwyn Williams, Tachwedd 1999; A1999/142.

Other Finding Aids

Mae rhestr fanwl o gynnwys pob bocs ar gael yn LlGC, Papurau'r Athro J. E. Caerwyn Williams, bocs 1.

Archivist's Note

Mai 2002.

Lluniwyd gan Barbara Davies.

Conditions Governing Use

Amodau hawlfraint arferol.

Appraisal Information

Dinistriwyd tystlythyrau ymgeiswyr am swyddi; papurau arholiad myfyrwyr; papurau arholiad (printiedig); rhestri marciau arholiad; a drafftiau o erthyglau a gynigiwyd i'r Traethodydd, &c., y gwyddys i sicrwydd iddynt gael eu cyhoeddi.

Accruals

Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

Related Material

Mae llawysgrif Gernyweg yn NLW MS 23849D; ffotograffau amrywiol yn LlGC, Isadran Casgliadau Arbennig; a llyfrau a deunydd printiedig perthynol yn y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd, Aberystwyth.

Additional Information

Published