Llyfrau Cyfraniadau: Capel Y Wesleyaidd, Llangefni

Scope and Content

LLYFRAU CYFRANIADAU: Capel Y Wesleyaidd, Llangefni.

Administrative / Biographical History

Roedd John Wesley (1703 - 1791) yn glerigwr a thewinydd yn Lloegr a sefydlodd Methodist, gyda'i frawd Charles a chyd-glerig George Whitefield. Cafodd ei addysg yn Ysgol Charterhouse ac Christ Church, Rhydychen, etholwyd Wesley yn gyd-aelod o Goleg Lincoln, Rhydychen ym 1726 ac a ordeiniwyd fel offeiriad Anglicanaidd ddwy flynedd yn ddiweddarach. Un cam allweddol yn natblygiad gweinidogaeth Wesley oedd, fel Whitefield, i deithio a bregethu yn yr awyr agored. Mewn cyferbyniad â Calviniaeth Whitefield, roedd Wesley yn cofleidio'r athrawiaethau Arminaidd a oedd yn dominyddu Eglwys Loegr ar y pryd. Gan symud ar draws Prydain Fawr ac Iwerddon, fe wnaeth helpu i ffurfio a threfnu grwpiau Cristnogol bach a ddatblygodd atebolrwydd dwys a phersonol, disgyblaeth a chyfarwyddyd crefyddol. Yn bwysicach na hynny, penododd efengylwyr anorwiedig i deithio a bregethu fel y gwnaeth ac i ofalu am y grwpiau hyn o bobl.

Access Information

Dim cyfyngiadau/ No Restrictions

Acquisition Information

Adnau preifat / Private deposit.

Note

Os gwelwch yn dda archebwch y dogfenau gan ddefnyddio y rhif cyfeirnod amgen (lle ddarperidd) / Please order documents using the alternative reference number (where provided)

Other Finding Aids

Mae copiau clawr caled o`r catalogau ar gael yn Archifau Ynys Môn ac yn y Gofrestr Cenedlaethol Archifau. Polisi Archifau Ynys Môn yw catalogio yn iaith y ddogfen./Hard copies of the catalogue are available at Archifau Ynys Môn / Anglesey Archives and the National Register of Archives. It is the policy of Archifau Ynys Môn / Anglesey Archives to catalogue in the language of the document.

Physical Characteristics and/or Technical Requirements

Cyflwr da /Good condition

Archivist's Note

Lluniwyd gan Hayden Burns ar gyfer Archifau Ynys Môn

Wedi cywiro gan Amanda Sweet 2018

https://en.wikipedia.org/wiki/John_Wesley

Appraisal Information

Mae'r holl gofnodiadau sy'n cydymffurfio â pholisi casglu Swyddfa Gofnodi Cyngor Sir Ynys Môn wedi eu cadw /All records which meet the collection policy of the Anglesey Archives have been retained.

Accruals

Ni ddisgwylir croniadau/Accruals are not expected