Capel Methodistiaid Calfinaidd Disgwylfa, Caergybi

Scope and Content

Llyfrau cofnodion/minute books, 1887 - 1921 & 1963 - 1994; cofrestrau eglwysig/register, 1909 - 1921; llyfrau cyfrifon/accounts, 1931 - 2001; llyfrau cagliadau/collection book, 1928 - 2001; llyfr yr eisteddleoedd/pew rent book, 1923 - 1962; plans for new chapel, 1907; adroddiadau blynyddol/annual reports, 1967, 1973 - 1974 & 1996 - 1999; llun (mewnol)/photograph (chapel interior), 1909.

Administrative / Biographical History

Cychwynnwyd Ysgol Sul yn London Road, Caergybi dan ofalaeth capel Hyfrydle. Yn dilyn cynnydd yn nifer yr aelodau fe sefydlwyd y capel yn 1887. Yn 1909 fe adeiladwyd yr addoldy presennol. Ers 2001, bu capel Disgwylfa ar gau ac yn dilyn hyn fe ymunodd y gynulleidfa a chapel Hyfrydle.

Arrangement

Trefnwyd megis pwnc

Access Information

Dim cyfyngiadau/ No Restrictions

Acquisition Information

Adnau preifat

Note

Os gwelwch yn dda archebwch y dogfenau gan ddefnyddio y rhif cyfeirnod amgen (lle ddarperidd) / Please order documents using the alternative reference number (where provided)

Other Finding Aids

Mae copiau clawr caled o`r catalogau ar gael yn Archifdy Ynys Môn ac yn y Gofrestr Cenedlaethol Archifau. Polisi Archifdy Ynys Môn yw catalogio yn iaith y ddogfen./Hard copies of the catalogue are available at Archifau Ynys Môn / Anglesey Archivesand the National Register of Archives. It is the policy of Archifau Ynys Môn / Anglesey Archives to catalogue in the language of the document.

Physical Characteristics and/or Technical Requirements

Cyflwr da /Good condition

Archivist's Note

Mae'r disgrifiad hwn yn dilyn cyfarwyddyd Swyddfa Gofnodiadau Sir Ynys Môn sy'n seiliedig ar gyfarwyddyd Rhwydwaith Archifau Cymru ar gyfer Disgrifiadau Lefel Ffondiau ac ail argraffiad ISAD(G) AACR2 a LCSH.

Appraisal Information

Mae'r holl gofnodiadau sy'n cydymffurfio â pholisi casglu Swyddfa Gofnodi Cyngor Sir Ynys Môn wedi eu cadw /All records which meet the collection policy of the Anglesey Archives have been retained.

Accruals

Ni ddisgwylir croniadau/Accruals are not expected