Casgliad Amrywiol

Scope and Content

Cofnodion Eglwys Eden ger Bronaber yn cynnwys Casgliad y Weinidogaeth, 1904-1972; Rhestr o gyfraniadau, 1921-1957; Llyfrau'r ysgrifennydd Ysgol Sul, 1900-1953; Cyfrif Ariannol, 1938-1969; Taliadau, 1938-; Llyfr cofnodion Moriah, Trawsfynydd, 1927-1938 a Chasgliad chwarterol Moriah, Trawsfynydd, 1929-1957.

Access Information

Mae'r casgliad hwn ar agor ar gyfer ymchwil. Mae'n bosibl y bydd mynediad i rai dogfennau wedi'i gyfyngu oherwydd deddfwriaeth Diogelu Data, bydd Archifan Gwynedd yn cynghori pan fo hyn yn wir. I gael manylion ac oriau agor, ewch i https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Trigolion/Llyfrgelloedd-ac-archifau/Archifau-a-hanes-teulu/Archifau-a-hanes-teulu.aspx.