Cofnodion Capeli Bethesda ac Annibynnol Ebeneser, Merthyr Tudful / Bethesda and Ebeneser Independent Chapels, Merthyr Tydfil, Records

Scope and Content

Capel Bethesda: llyfr casgliadau a derbyniadau 1820-1849, 1933-1962; cofrestr aelodau 1932-1940; derbyniadau a thaliadau y gronfa elusennol 1930-1964;

Rhaglenni ar gyfer Cymanfaoedd Canu Capel Ebeneser, Merthyr Tudful 1939-1969; rhaglenni ar gyfer cymanfa ganu Chwaerolaeth Unedig Merthyr a'r Fro 1953-1956; trefn yr oedfa ar gyfer Diwrnod Gweddi Menywod y Byd, 1 Mawrth 1968; 'Camau'r Plant at wasanaeth yr Ysgol Sul a'r Aelwyd', 1933

Bethesda Chapel: collections and receipts book, 1820-1849, 1933-1962; register of members, 1932-1940; charity fund receipts and payments, 1930-1964;

Programmes for Cymanfaoedd Canu at Ebeneser Chapel, Merthyr Tydfil, 1939-1969; programmes of singing festival of the Merthyr and District United Sisterhoods 1953-1956; order of service of Women's World Day of Prayer 1 March 1968; 'Camau'r Plant at wasanaeth yr Ysgol Sul a'r Aelwyd', 1933

Administrative / Biographical History

Sefydlwyd Capel Annibynnwyr Bethesda gan aelodau a adawodd Capel Annibynnwyr Zoar neu Soar ym 1807, a bu'n cyfarfod cyntaf un yn adeilad a alwyd Philadelphia uwch ben efail gof ar le ddaeth yn safle Salem, yn symud ym 1809 i efail arall rhwng Zoar a'r afon Morlais o'r enw Beth-haran. Adeiladwyd y Bethesda cyntaf ym 1811 ac eto ym 1829 ar Stryd Bethesda. Adeiladwyd y Bethesda olaf ym 1880 ac fe'i ddymchwelwyd yn 2002. Sefydlwyd Ebeneser yn Cefncoedycymer fel cangen o Bethesda ym 1838.

Bethesda Independent Chapel was begun by members who broke away from Zoar or Soar Independent Chapel in 1807, initially meeting at a building which they called Philadelphia above a blacksmith's forge on the site later occupied by Salem, moving 1809 to another forge between Zoar and the river Morlais called Beth-haran. This was replaced by the first Bethesda in 1811 and again in 1829 in Bethesda Street. The final Bethesda was built in 1880 and demolished 2002. Ebeneser, in Cefncoedycymer, was established as a daughter chapel of Bethesda in 1838.

Conditions Governing Access

Dim Cyfyngiadau / No restrictions.

Physical Characteristics and/or Technical Requirements

Cyflwr gweddol / Fair condition

Archivist's Note

Lluniwyd gan Richard Morgan ar ran Archifau Morgannwg gyda chifeiriad at Hughes, Herbert, 'Bethesda Chapel, Merthyr Tydfil, 1807-1907', Merthyr Historian 14 (2002); Rees, Thomas, a Thomas, John, Hanes Eglwysi Annibynol Cymru II (1872), pp. 269-298; a Jones, Jacob, Hanes Eglwys Gynulleidfaol Bethesda, Merthyr Tydfil (Merthyr Tydfil 1909).

Compiled by Richard Morgan for Glamorgan Archives with reference to Hughes, Herbert, 'Bethesda Chapel, Merthyr Tydfil, 1807-1907', Merthyr Historian 14 (2002); Rees, Thomas, and Thomas, John, Hanes Eglwysi Annibynol Cymru II (1872), pp. 269-298; and Jones, Jacob, Hanes Eglwys Gynulleidfaol Bethesda, Merthyr Tydfil (Merthyr Tydfil 1909).

Custodial History

Carolyn Jacobs, Llyfrgellydd Gwybodaeth / Information Library, Llyfrgelloedd Merthyr / Merthyr Libraries, High Street, Merthyr Tudful, CF47 8AF (14/18H)