Tystysgrif Undeb Ysgolion Sabbothol y Methodistiaid Calfinaidd

Scope and Content

dan nawdd Cyfarfod Misol ardal Dyffryn Clwyd cyflwynedig i Temple R Williams, Ysgol Sul y Fron

21 Mawrth 1907