Llyfr nodiadau llongwr

Scope and Content

Cyfeiriadau at y llongau "Aurora", "Friendship", "William and Mary"; at lwytho llechi ym Mangor a'r Felinheli; dadlwytho gwahanol gargo yn Llanidan, Porthdinllaen a Chaerlleon Fawr. Taliadau drwyddo am y blynyddoedd 1781-1785. Mae nifer o'r cofnodion wedi'u croesi ond yn ddarllenadwy o hyd.

Ar y tudalennau olaf, mae cyfrifon William Hughes ar gyfer Gaeaf 1845-1846.