Papurau amrywiol Cefn Llan

Scope and Content

A. Manylion am Undeb Caernarfon ynglyn â Bwrdd y Gwarcheidwaid - William Hughes yn aelod pur bwysig ohono am flynyddoedd. Hefyd, adroddiad ariannol Prif Gwnstabl Sir Gaernarfon am 1857-1858

B. List of the overseers of the poor in the parish of Llanddeiniolen - William Hughes named amongst the 12.

C. Manylion ynghylch cnydau a wnaed gan Robert Thomas, Cefncynrheg ym 1914.