Papurau cymysg Cefn Llan

Scope and Content

A. Biliau ffermwr am gyfres o flynyddau. Y cyfan bron i William Hughes

B. Biliau at William Hughes (d.d.)

C. Amrywiol bapurau yn cynnwys bil doctor; gwybodaeth am yswirio stoc; rhybudd i ymadael â'r Cefn a roddwyd gan was ym 1854 am ei fod wedi cael y Scrofula drwy gysgu efo gwas arall; llythyr oddi wrth Syr Love Jones Parry yn gofyn am bleidlais a chefnogaeth William Hughes ym 1868.