Llyfryn

Scope and Content

'Tro o Amgylch Seion, Hanes yr Achos Crefyddol yn Cefnywaen'

[Capel Cefnywaen, Deiniolen]

[Ceir y dogfen hefyd ar CDRom yn nerbynfa'r Archifdy]

Administrative / Biographical History

Mae'r adneuwr wedi sganio y ddogfen.

Access Information

Mae'r casgliad hwn ar agor ar gyfer ymchwil. Mae'n bosibl y bydd mynediad i rai dogfennau wedi'i gyfyngu oherwydd deddfwriaeth Diogelu Data, bydd Archifan Gwynedd yn cynghori pan fo hyn yn wir. I gael manylion ac oriau agor, ewch i https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Trigolion/Llyfrgelloedd-ac-archifau/Archifau-a-hanes-teulu/Archifau-a-hanes-teulu.aspx.