Poster for Assembly of Sunday Schools in the Mostyn District at Trelogan/Poster ar gyfer cynulliad Ysgolion Sul Cylch Mostyn yn Nhrelogan

Scope and Content

Advertising afternoon and evening meetings, with presentation of awards for Scripture Examinations. In Welsh. Hysbysebu cyfarfodydd prynhawn a chyda'r nos gyda sesiwn cyflwyno gwobrau am Arholiadau Ysgrythur. Cymraeg.

Note

Please order documents using the alternative reference number (where provided).